Vozniki avtobusov opravljajo nevaren in odgovoren poklic – izjava za javnost SDPZ

 • Vozniki avtobusov opravljajo nevaren in odgovoren poklic – izjava za javnost SDPZ

  Vozniki avtobusov opravljajo nevaren in odgovoren poklic – izjava za javnost SDPZ

  Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) izpostavlja, kako nevaren in odgovoren poklic opravljajo vozniki avtobusov.

  Žal nam je, da moramo v luči dogodkov, kot je ugrabitev avtobusa LPP, izpostaviti varnost avtobusnih voznikov.

  Dejstvo, na katerega opozarja naš sindikat je, da je delo voznika avtobusa nevarno, da so vozniki poleg neugodnega delovnega časa in poleg prisilne drže in ostalih stresnih dejavnikov, ki jih prinaša celodnevna vožnja, izpostavljeni tudi neposrednemu stiku s potniki.

  Kljub temu, da so vozniki ponekod zaščiteni s stekleno steno, se je v konkretnem primeru izkazalo, da je voznik v primeru, da v avtobus vstopi potnik z nasilnimi nameni, odvisen samo do samega sebe in od svoje osebne preudarnosti.

  Vozniki niso posebej usposobljeni za ravnanje v kriznih situacijah, niti večinoma v podjetjih nimajo posebnega protokola, kako ravnati.

  Resnična pohvala vsem voznikom, ki vsakodnevno rešujejo napete situacije tako v prometu kot interakciji s potniki.

  Upamo si trditi, da je takih situacij iz leta v leto več. Pri tem ima naš sindikat še toliko manj razumevanja za delodajalce, ki voznikom avtobusov odrekajo zakonsko pravico do priznanja poklicne pokojnine, ki izhaja iz tega, da delajo na delovnem mestu, ki je posebej izpostavljeno tveganju za zdravje. Eden izmed njih je bil v preteklosti tudi LPP, v primeru katerega je višje sodišče pritrdilo voznikom, ki so zahtevali plačilo poklicnega zavarovanja. Naš sindikat si prizadeva, da bi svoje obveznosti izpolnjevali vsi delodajalci v panogi cestnega potniškega prometa. Vsakič znova se pokaže, da je biti voznik avtobusa nevarno in odgovorno delo. Žal pri tem vozniki prejmejo plačilo, ki te odgovornosti ne odraža.

  Saška Kiara Kumer, generalna sekretarka SDPZ