O nas

KAJ JE SINDIKAT?

Sindikati smo organizacije, ki jih sestavljamo delavci s sorodnih področij in delujemo v skupnem interesu svojih članov. Pomagamo delavcem pri vprašanjih, kot so pošteno plačilo za opravljeno delo, dobro in varno delovno okolje, ureditev delovnega časa ter ureditev pravic in ugodnosti zaposlenih. Sindikati predstavljamo skupnost delavcev in delujemo kot enoten glas zaposlenih pred vodstvom podjetja.

Skrb za spoštljiv odnos do zaposlenih, postavljanje zahtev in predlogov delodajalcem, delodajalskim združenjem in zakonodajalcu, kolektivna pogajanja in posredovanje pri reševanju konkretnih težav zaposlenih, to so ključne naloge sindikatov.


SDPZ JE SOCIALNI PARTNER

Sindikat delavcev prometa in zvez je reprezentativen na republiškem nivoju za dejavnosti:

  • za dejavnost cestnega potniškega prometa,
  • za dejavnost prevoza blaga, špedicije ter skladiščenja,
  • za dejavnost cestnega gospodarstva,
  • za poštno in kurirsko dejavnost in
  • za telekomunikacije.

Sindikat delavcev prometa in zvez je socialni partner v pogajanjih za kolektivne pogodbe v dejavnostih, ki jih pokriva, sodeluje pri zakonodaji, ki posega na področje delovanja sindikata ter je aktiven pri temeljnih družbenih vprašanjih. Povezuje sindikate v podjetjih, ki preko svojih predstavnikov vplivajo na politiko našega sindikata.

Smo del družine Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, največje sindikalne centrale, ki povezuje sindikate različnih dejavnosti v močno celoto.

Znotraj ZSSS imamo razvejano mrežo terenskega delovanja. Kot edina centrala v Sloveniji delujemo v sindikalnih pisarnah po celotnem ozemlju Republike Slovenije, kjer članom zagotavljamo dostopnost in brezplačno pravno pomoč.

Saška Kumer

E: saska.kumer@sindikat-zsss.si
T: 040 553 442


Branka Gržinič

E: sdpz@sindikat-zsss.si
T: 01 430 3670


Emil Prohan

T: 041 604 768