Kolektivne pogodbe

Kolektivne pogodbe

Pri nas dobite odgovor na vprašanja o višini plače, številu dni dopusta, dodatkih za nadure,… Poglejte si, katera kolektivna pogodba ureja raven pravic v dejavnosti, kjer ste zaposleni! Sindikat delavcev prometa in zvez se na državni ravni pogaja za sklenitev kolektivnih pogodb za dejavnosti, v katerih delujemo. V kolektivnih pogodbah skušamo na državni ravni doseči kar najboljše pogoje v zvezi z določitvijo plač, delovnega časa, dopustov in ostalih pravic zaposlenih v panogi.

Za vse ostalo je tu osnovni temelj vsake zaposlitve, Zakon o delovnih razmerjih! Preberi, za jasnejšo razlago pa se le obrni na SDPZ in našo teritorialno mrežo pravne pomoči!