Udeležba na XVII. kongresu Dnevi delovnega prava in socialne varnosti

  • Udeležba na XVII. kongresu Dnevi delovnega prava in socialne varnosti

    Udeležba na XVII. kongresu Dnevi delovnega prava in socialne varnosti

    Skupaj s tristo udeleženci smo predstavniki našega sindikata sodelovali na XVII. Kongresu Dnevi delovnega prava in socialne varnosti, ki je 31.5 in 1.6.2018 potekal v Portorožu. Prisluhnili smo razpravi vodilnih strokovnjakov s področja delovnega prava in socialne varnosti, tako slovenskih, kot tujih. Kongres je bil čudovita priložnost za izmenjavo idej, znanja in izkušenj med akademsko sfero in prakso o temah, ki so vroče in aktualne za strokovno in tudi širšo javnost!

    Delovna razmerja se spreminjajo, trendi k nam prinašajo več in več negotovih oblik in načinov opravljanja dela. Naloga delovnopravne stroke in sindikatov je tem trendom odgovoriti z idejo, kako delavcem v negotovih oblikah opravljanja dela zagotoviti potrebno finančno in socialno varnost.