Socialna pomoč za nakup šolskih potrebščin

 • Socialna pomoč za nakup šolskih potrebščin

  Socialna pomoč za nakup šolskih potrebščin

  Spoštovani člani Sindikata delavcev prometa in zvez!

  Leto 2020 predstavlja izziv za vse nas, tako zasebno, kot na službenem področju. Naš sindikat je svojo energijo in sredstva v veliki meri namenjal skrbi za zdravje in varnost vseh zaposlenih, pa tudi za pravice iz delovnega razmerja. Marsikatera skupinska aktivnost druženja, ki jo skozi leto običajno izvajamo na sindikatu, pa na žalost ni bila izvedena.

  Želimo si, da bi ljudje čim manj občutili ekonomske posledice koronakrize. V ta namen bi vas želeli spomniti na ugodnosti, ki jih (poleg prizadevanj za boljši položaj zaposlenih) nudimo vsem našim članom. Poleg individualne pravne pomoči in kolektivnega nezgodnega zavarovanja posebej izpostavljamo naše solidarnostne pomoči. Te so, v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju socialne pomoči SDPZ (glej spletno stran https://www.sindikat-sdpz.si/wp-content/uploads/2018/09/PRAVILNIK-O-DODELJEVANJU-SOCIALNIH-POMOCI-SDPZ-2018.pdf) namenjene zvestim članom, kadar je potrebno pomagati zaradi nastale škode pri naravnih nesrečah, invalidnosti, pri drugih situacijah, ki ogrožajo naše zdravje in življenje. Pravilnik pa določa tudi pomoč za nakup šolskih potrebščin šoloobveznih otrok.

  Da bi v kar največji meri omilili stiske naših članov, smo predsedniki sindikatov iz podjetij na skupni seji republiškega odbora SDPZ dne 16.6.2020 sprejeli sklep, da se za leto 2020 dopolni oziroma spremeni  2. alineja 5. člena Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči SDPZ, in sicer tako, da so do pomoči upravičeni zvesti člani, ki imajo otroke bodisi v obveznem šolanju, bodisi v rednem srednješolskem izobraževanju (do dopolnjenega 18 leta starosti otroka). Cenzus za upravičenost do solidarnostne pomoči je iz 70% zvišan na 90% bruto povprečne plače.

  Članom tako pripada:

  – socialna pomoč za nakup šolskih potrebščin za otroke vključene v obvezno in redno srednješolsko izobraževanje (do dopolnjenega 18 leta starosti otroka), članu sindikata, kadar njegova plača ne presega 90% bruto povprečne slovenske plače, v višini do 100,00 EUR za vsakega otroka.

  V kolikor pogoje po Pravilniku izpolnjujete, na spletni strani SDPZ poiščite obrazec Vloga za solidarnostno pomoč, ki ga, skupaj z dokazili (zadnje tri plačilne liste, dokazilo o šolanju), predložite svojemu predsedniku sindikata v podpis, lahko pa tudi neposredno na naslov SDPZ, Dalmatinova 4, 1000 LJUBLJANA.

  Tu smo, da pomagamo in da skupaj pridemo dlje!

  V želji, da skupaj prebrodimo vse izzive letošnjega leta in da ostanemo povezani, kljub razdalji, ki jo narekuje skrb za zdravje, vam želiva miren poletni oddih in obilo zdravja in uspeha.

   

  Saška Kiara Kumer                                                                                Emil Prohan

  Generalna sekretarka SDPZ                                                                predsednik SDPZ