Sindikalne aktivnosti na Pošti Slovenije

 • Sindikalne aktivnosti na Pošti Slovenije

  Sindikalne aktivnosti na Pošti Slovenije

  Naloga sindikata je povezati interese vseh zaposlenih, opozarjati delodajalca na nepoštene prakse, zahtevati izboljšanje delovnih razmer in se zavzemati za pravično plačilo za delo v zdravem in varnem delovnem okolju. K temu smo zavezani sindikalni predstavniki v podjetjih, ki nosimo veliko odgovornost, na kakšen način in s kakšnimi sredstvi te interese zaposlenih dosegati. Vsak izmed načinov je lahko legitimen, tudi skrajni ukrepi, kot je prekinitev dela. Temu smo sledili tudi februarja, ko smo združili moči in napovedali delodajalcu stavko. Rezultat je bil podpis stavkovnega sporazuma, ki je tekom letošnjega leta v izvajanju. Dolžnost vseh nas je doseči, da se dogovor v celoti izvede, da odpravimo nepravilnosti, da sooblikujemo pravila pri delodajalcu in da opozarjamo na kršitve na strani delodajalca. Vsi sindikati imamo pri tem skupen interes in obvezo do zaposlenih, ki nam zaupajo.

  Nikakor zato ne moremo sprejeti komentarjev predstavnikov SPD, ki so v zadnjem obdobju izjavili, da se je ‘SDPZ postavil na stran delodajalca’. Stran, ki jo zastopamo vsi sindikati skupaj je stran delavcev! Vsak sindikalni zaupnik mora tako sam pri sebi biti prepričan, da s svojim srcem prostovoljno in brez plačila opravlja delo v korist vseh zaposlenih. In cilje, ki jim sledimo, bomo dosegali samo skupaj. Ne glede na to, da vsak sindikat sam oceni, kakšen ukrep bi bil najbolj učinkovit za doseganje teh ciljev, si ne smemo dovoliti, da drug drugemu očitamo izbiro teh ukrepov.

  Sindikalni predstavniki obeh sindikatov smo skozi dolgoletno sodelovanje že dokazali, da zmoremo delati skupaj za dobrobit zaposlenih. Naj ta zavest ostane tudi v nadalje, ohranimo spoštovanje do truda, ki ga vsi skupaj vlagamo za boljši danes in jutri zaposlenih na Pošti Slovenije.

   

  Majda Stubelj, predsednica SDPZ Pošte Slovenije PE Koper

  Darja Jazbec Šinigoj, predsednica SDPZ Pošte Slovenije PE in PLC Maribor, ter uprava družbe

  Peter Helbel, predsednik SDPZ Pošte Slovenije PE Celje

  Miloš Radić, predsednik SDPZ Pošte Slovenije PE in PLC Ljubljana