POBUDA ZA IZPLAČILO 13. PLAČE

 • POBUDA ZA IZPLAČILO 13. PLAČE

  POBUDA ZA IZPLAČILO 13. PLAČE

  Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) poziva delodajalce, da v skladu z določili kolektivnih pogodb dejavnosti in sprejetimi kriteriji za ugotavljanje dela plač iz naslova uspešnosti poslovanja v podjetjih, v novembru in decembru 2018 zagotovijo izplačilo dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja (13. plača, plača iz naslova uspešnosti poslovanja družbe).

  ZSSS prav tako poziva delodajalce, da najkasneje v mesecu decembru 2018 zagotovijo izplačilo »božičnice« v vseh primerih, ko je to določeno s kolektivno pogodbo ali s posebnim dogovorom med sindikatom in vodstvom družbe.

  Prav tako opozarjamo, da so izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja od 1. 1. 2018, tako zaradi pobud ZSSS kot dogovora med socialnimi partnerji davčno razbremenjena. Zakon o dohodnini (ZDoh-2R) za leto 2018 namreč določa, da zaposleni ob izplačilu 13. plače ali kako drugače imenovane nagrade za poslovno uspešnost, enkrat v koledarskem letu, od izplačila plačajo zgolj prispevke za socialno varnost, znesek do 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji pa je oproščen plačila dohodnine. Prejemek se do 100 % povprečne plače v RS tako ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

  Lidija Jerkič,

  Predsednica ZSSS