Odziv SDPZ na včeraj dogovorjeno med Pošto Slovenije in SPDjem

 • Odziv SDPZ na včeraj dogovorjeno med Pošto Slovenije in SPDjem

  Odziv SDPZ na včeraj dogovorjeno med Pošto Slovenije in SPDjem

  Na Pošti je zopet delovni dan in čas je, da se vrnemo v stare medsebojne odnose in delovno okolje.

  Stavka poštnih delavcev je zaključena, prinesla je dvig mase plač za nekaj odstotkov v naslednjem letu.

  Hkrati se še vedno izvaja Stavkovni dogovor, ki smo ga predstavniki obeh sindikatov podpisali v februarju, učinke pa bo prinašal še v letu 2020. Kar je še pomembneje, delodajalec se je takrat zavezal zaposlovati, popraviti  se morajo tudi delovni pogoji, ki izboljšujejo zdravje in varnost zaposlenih.

  Tako bodo na podlagi našega dogovora v naslednjem letu višji potni stroški, odstotki za nadurno delo in presežne ure, nekateri dodatki, regres, z inflacijo se bodo uskladile tudi osnovne plače. K temu je  sedaj potrebno prišteti še dvig plače, ki ga je prinesla stavka ta teden.

  SDPZ je vseskozi spoštoval zaveze februarskega dogovora, zato tudi ni bil soorganizator stavke ta teden. Skladno z dogovorom namreč pripravlja svoje aktivnosti po izteku roka iz dogovora (31.12.2019), do katerega mora delodajalec zaposliti določeno število novih sodelavcev (zaenkrat cilja še ni izpolnil). Poleg tega smo že pripravili zahteve za spremembe kolektivne pogodbe v naslednjem letu. Te naše zahteve so bistveno večje, kot je učinek novega stavkovnega dogovora, ki po našem mnenju delavcem prinaša premalo. Sindikalni boj zato še zdaleč ni končan, s spremembo kolektivne pogodbe v naslednjem letu moramo doseči še precej več.

  Poleg tega pričakujemo jasen odgovor delodajalca, kakšna bo božičnica. SDPZ je delodajalca pred časom pozval, da se delavcem izplača del plače za poslovno uspešnost vsaj v višini, kot pri  v tem letu s strani Pošte kupljeni Intereuropi (torej okrog 500,00 EUR). Delodajalec odgovora še ni podal.

  SDPZ je ves čas poudarjal, da želi spoštovati določila februarja sklenjenega stavkovnega dogovora  Se pa že sedaj pripravljamo na dejstvo, da delodajalec do konca decembra ne bo zaposlil dovolj sodelavcev, s čimer bo kršil sklenjen dogovor med nami.

  Takrat bo potrebno sindikalne aktivnosti zopet zaostriti, četudi to pomeni, da bomo morali zopet napovedati stavko. Dogovor z enim od dveh sindikatov za poslovodstvo ne pomeni, da si je kupilo socialni mir in da je rešilo vse svoje težave z upravljanjem Pošte Slovenije!

  December je mesec, ko je na Pošti daleč največ dela. To pomeni, da bomo zopet morali delati čez vse meje, pridno in odgovorno, kot znamo. V januarju pa bo naša potrpežljivost zopet pod vprašajem!

  Darja Jazbec Šinigoj, Majda Stubelj, Miloš Radić, Peter Helbel, predsedniki sindikatov SDPZ Pošte Slovenije

  Saška Kiara Kumer, generalna sekretarka SDPZ (gsm. 040 553 442)