OBVESTILO ZA ZAPOSLENE

 • OBVESTILO ZA ZAPOSLENE

  OBVESTILO ZA ZAPOSLENE

  Spoštovani zaposleni!

  V času, ko je naše delo v veliki meri okrnjeno zaradi virusa Covid-19, se pojavljajo vprašanja, kako poskrbeti za našo varnost in tudi, pod kakšnimi pogoji me lahko delodajalec pošlje domov na čakanje, v primeru, da dela zame ni.

  Skladno s 138. členom ZDR-1 ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 % osnove za nadomestilo, ki je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga. Enak sistem in odstotek se bo najverjetneje uredil tudi z interventnim zakonom, ki ureja specifično situacijo in pogoje, pod katerimi lahko delodajalec zahteva povračilo dela tako nastalih stroškov od države.

  Pričakujemo torej, da vam bo delodajalec odredil čakanje na domu. Obstaja tudi možnost izravnave ur, za tiste, ki imate v tem trenutku izkazane viške.

  V primeru odrejene karantene, ko delavec začasno ne more opravljati dela in delodajalec zanj iz objektivnih razlogov ne more organizirati dela na domu, pa ima delavec pravico do nadomestila plače v višini, določeni s šestim odstavkom 137. člena Zakona o delovnih razmerjih, t.j. v višini polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače. V situaciji, ko bi vam pripadala bolniška odsotnost bodisi zaradi svoje bolezni ali varstva in nege otroka, pa se nadomestilo za bolniško odsotnost odmeri kot ponavadi.

  V nobenem primeru pa delodajalec nima zaradi izredne situacije pravice, da vam enostransko odreja koriščenje letnega dopusta! Poudariti velja, da se letni dopust izrablja v skladu z dogovorom med delavcem in delodajalcem, kar pomeni, da bo morebitna izraba letnega dopusta tudi v času začasnega čakanja na delo oziroma odrejene karantene izraz interesa obeh strank. To pomeni, da, v kolikor tudi sami izrazite izrecno željo, da boste koristili dopust, to seveda lahko storite, ne sme pa vam biti prisilno odrejen. V kolikor bi do takih situacij prišlo, nas o tem obvestite, po izteku te situacije pa bomo za pomoč lahko zaprosili tudi pristojni Inšpektorat za delo, ki bo preverjal, ali je prišlo do kršitev.

  V kolikor imate vprašanja, se lahko obrnete na nas in na naše predsednike ter sindikalne zaupnike. Dokler se razmere ne uredijo, vam želimo obilo zdravja, potrpežljivosti in predvsem, sledite navodilom strokovnjakov ter pazite nase in na bližnje!

  Saška Kiara Kumer, univ. dipl. prav., generalna sekretarka SDPZ