Obvestilo članom SDPZ Pošte Slovenije

 • Obvestilo članom SDPZ Pošte Slovenije

  Obvestilo članom SDPZ Pošte Slovenije

  Pozdravljen-a, član-ica Sindikata delavcev prometa in zvez!

  Pet mesecev je minilo, odkar smo po napovedi stavke in po burnih pogajanjih o naših zahtevah s poslovodstvom podpisali Dogovor o stavkovnih zahtevah. Vanj smo vključili vse najbolj pereče težave nas zaposlenih: premalo sodelavcev, potreba po boljšem plačilu, varno in zdravo delovno okolje. V mesecih, ki so sledili, se je delo za nas, delavske predstavnike, šele začelo. Spremljali smo izvajanje dogovora v prakso, opozarjali na težave, predvsem pa smo sooblikovali spremembe pravilnikov odredb, navodil in ostalih dokumentov, ki so bili potrebni za uveljavitev Dogovora.

  Del Dogovora, ki se nanaša na finance, je s strani delodajalca v celoti izveden. Plačan je bil višji regres, višja povračila stroškov, uskladila se je plača in ostalo. Dosegli smo tudi dodatno nagrajevanje v PLC in manipulaciji, za primere ‘krčenja’ oziroma povečanje obremenitev tekom rednega delovnega časa.

  V primerih, da ima ‘krčenje’ za posledico opravljanje dela po izteku delovnega časa, pa je v Dogovoru izrecno navedeno, da gre za nadurno delo, ki mora biti plačano sproti, z dodatkom 40%! Kadar so oddelani viški ur posledica obilice dela, gre za presežne ure, ki se uskladijo v referenčnem obdobju šestih mesecev, v nasprotnem primeru jih delodajalec plača z dodatkom 50%. Opozorjeni smo bili, da je pri nekaterih posameznikih razlikovanje med tema situacijama še vedno problem, prosimo, da nas o kršitvah obveščate!

  Težave se ponekod pojavljajo tudi s tedenski razporedi, posebej pri ‘rezervah’. Sindikata in predstavniki delodajalca smo soglasni, da je potrebno razporede izdelati tudi za rezerve, kjer temu ni tako, nas prosimo obvestite.

  Z delodajalcem smo se dogovorili tudi o plačilu malice in zagotovitvi odmora med delovnim časom za tiste, katerih delovnik je krajši od štirih ur. V teku je sprememba načina uporabe dvokoles za dostavo pošiljk in načina povračila stroškov. Na navedeno spremembo smo s strani zaposlenih prejeli kar nekaj pripomb in jih posredovali poslovodstvu.

  Obsežno delo je bilo opravljeno tudi na področju varnosti in zdravja pri delu. Do junija smo bili prisotni na ogledih skoraj vseh poslovalnic, spremljali smo delo varnostnih in gradbenih inženirjev. Opozarjali smo na težave, povezane z zastarelo in neustrezno opremo, s pomanjkanjem prostora ipd. Družba je sedaj pripravila nabor ukrepov, z naše strani bodo v kratkem prejeli pripombe in predloge, katere ukrepe je potrebno sprejeti nemudoma (delovni pogoji, ki so nevarni za zdravje in so v nasprotju s predpisi). Imamo tudi zagotovili, da se nadaljnja centralizacija ne bo smela vršiti, če poslovalnica ne bo ustrezala vsem standardom in ne bo sposobna sprejeti povečanega števila zaposlenih.

  Glavna težava delodajalca in vseh nas je še vedno pomanjkanje števila zaposlenih. Delodajalec sicer zaposluje, vendar je sodelavcev posebej na določenih področjih, še vedno premalo. Posledica tega je tudi neizkoriščenost letnega dopusta. Rok za koriščenje lanskega dopusta je bil sedaj podaljšan do 31.8., saj smo zavzeli stališče, da ne moremo dopustiti, da bi letni dopust zaposlenim propadel, zaradi razlogov na strani delodajalca.

  Še veliko sindikalnih aktivnosti je pred nami, da dosežemo izboljšanje delovnih razmer ter popolno uveljavitev dogovora med delodajalcem in sindikatoma. Pri tem največ lahko naredimo zaposleni z budnim spremljanjem delovanja delodajalca, z medsebojnim obveščanjem in aktivnim članstvom v sindikatu.

  V upanju, da poletje ne bo prevroče,

  Vaši sindikalni predstavniki SDPZ