Obvestilo članom Pošte Slovenije po podpisu dogovora

 • Obvestilo članom Pošte Slovenije po podpisu dogovora

  Obvestilo članom Pošte Slovenije po podpisu dogovora

  Dragi člani SDPZ Pošte Slovenije!

   

  Za nami je burno obdobje, od naše skupne odločitve za stavko, do njene napovedi 6.2.2019. Pred najavo stavke ste bili vsi člani pozvani, da se do tega opredelite, večina vseh, ki ste se odzvali ste izrazili pripravljenost stavkati za izboljšanje delovnih razmer. Na podlagi vseh vaših pripomb in predlogov smo na seji skupnih organov oblikovali stavkovne zahteve. Glavna težava, na katere ste opozarjali je bila ureditev delovnega časa, zmanjšanje obremenjenosti zaposlenih in pomisleki glede varnosti in zdravja pri delu. V okviru pogajanj o stavkovnih zahtevah se nam je delodajalec v pretežni meri približal in na podlagi sklepa našega stavkovnega odbora z dne 15.2.2019 pa tudi stavkovnega odbora sindikata SPD je bil dne 18.2.2019 podpisan Stavkovni sporazum z delodajalcem in obema sindikatoma v družbi.

  Hvala vsem, ki ste pomagali in na kakšen koli način stali za nami kot predstavniki zaposlenih. Odločitev za stavko ni bila lahka in odgovornost, ki smo si jo vsi skupaj naložili, je bila velika. Veseli nas, da smo uspeli prepričati delodajalca, da se nam približa in da smo dosegli konsenz brez izvedbe stavke, kot skrajne oblike delavskega boja. Dogovor, o katerega vsebini ste bili že seznanjeni, odgovarja na nekatera vprašanja, določene težave pa so takšne narave, da jih ni mogoče uresničiti čez noč. Delodajalec se je zavezal k razbremenitvi zaposlenih, dogovor pa vsebuje veliko varovalk in finančnih ukrepov, ki delodajalca silijo k temu, da ima močan interes čim prej najti zadostno število sodelavcev, da spoštuje dogovorjena pravila glede delovnega časa in tako naprej.

  Glavna odgovornost za ureditev razmer tako ne sloni več na zaposlenih stavkajočih, temveč na poslovodstvu in tudi državi, kot lastniku. Za uresničevanje dogovorjenega pa smo odgovorni tudi vaši izvoljeni predstavniki sindikata. Naša naloga je, da spremljamo izvajanje, predlagamo konkretne ukrepe glede varnosti in zdravja, zahtevamo sprotna poročila, dajemo pripombe. Od delodajalca moramo namreč ves čas zahtevati dosledno spoštovanje vsega, k čemer se je zavezal. Pri tem bo vaša pomoč neprecenljiva. Vaši predstavniki smo vam na voljo, da nas opozarjate na konkretne izzive in da skupaj z vami iščeno rešitve. Samo skupaj lahko dosežemo spremembe!

  Hvala vam, vaši sindikalni predstavniki:

   

  20.02. 2019 – STUDIO OB 17.00

  Na Pošti stavke ne bo

  Z dogovorom so dosegli izboljšanje razmer in gmotnega položaja zaposlenih

  https://radioprvi.rtvslo.si/2019/02/studio-ob-sedemnajstih-vmes-porocila-871/