Naprej z novim vodstvom

 • Naprej z novim vodstvom

  Naprej z novim vodstvom

  Emil Prohan in Saška Kiara Kumer sta predsednik in generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez v mandatu do leta 2023. Izvolili so ju delegati sedme skupščine konec minulega tedna. S programskimi smernicami in posodobitvijo statuta so si postavili temelje za nadaljnje delo.

  Temeljna naloga SDPZ v  naslednjem mandatnem obdobju je povečanje števila članstva. Dobra novica je, da se je trend padanja članstva ustavil. Ciljane akcije, odmevna medijska pojavljanja, predvsem pa aktivno in dobro delo sindikalistov na več ravneh so prepričali delavke in delavce k včlanitvi, k temu pa je po prepričanju vodstva SDPZ pripomogel tudi ugled predsednikov tega sindikata v podjetjih. Tam je temelj delovanja sindikata, zato moramo biti sindikalisti na teh ravneh dobro usposobljeni in oboroženi z znanjem in podporo sindikalnih delavcev na drugih ravneh. Poudarek delovanja SDPZ bo zato na povečanju števila sodelujočih na izobraževanjih v okviru sindikalne akademije ZSSS in lastnih izobraževanjih.

  Včlanjevanje bodo v SDPZ nadaljevali in še okrepili, našli bodo načine, kako v svoje vrste pridobiti tiste kategorije delavk in delavcev, ki so sedaj premalo zastopane, to so predvsem mladi (sedaj imajo v svojih vrstah 45 odstotkov članov starih med 50 in 60 let, kar 67 odstotkov ima 15 in več let sindikalnega staža) in višje izobraženi. Zanimiv je tudi podatek, da je skoraj tri četrtine članstva SDPZ moških.

  Pred SDPZ so tudi številni izzivi na področju socialnega dialoga, želijo si sklenitve kolektivnih pogodb v dejavnostih, kjer jih ni, in izboljšanja že obstoječih. Tarifni deli po besedah generalne sekretarke niso realni, spremeniti je treba tudi plačni model.

  SDPZ si bo prizadeval tudi okrepiti mednarodno sodelovanje tega sindikata. Veliko pozornosti bo namenil tudi informiranju in komuniciranju, eden temeljnih kanalov po besedah generalne sekretarke ostaja Delavska enotnost, počasi raste tudi facebook skupina SDPZ.

  Delegati so sprejeli  poročilo nadzornega odbora in izvolili nov nadzorni odbor. V njem bo poleg dosedanje predsednice Klementa Luketa in člana Aleša Matka tudi donedavni predsednik Srečko Lorenčak. Sprejeli so tudi ugotovitveni sklep o sestavi republiškega odbora SDPZ.

   

  Počastili so zaslužne

  Popoldanski del skupščine in srečanja SDPZ je bil namenjen slavnostni podelitvi priznanj tega sindikata in srečanju s sindikalnimi sodelavci in partnerji. Slovesnosti so se udeležili: Andreja Poje (izvršna sekretarka ZSSS), Ladi Rožič (podpredsednik ZSSS in generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije), Breda Črnčec (novoizvoljena generalna sekretarka Sindikata gostinstva in turizma Slovenije), predstavniki regijski in območnih organizacij ZSSS, direktor združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije Robert Sever; opravičila sta se Martin Mlakar iz Združenja delodajalcev Slovenije in Nina Maurer z ministrstva za infrastrukturo.

  Navzoči so bili tudi Andrej Pivčevič iz Delavske hranilnice, odvetnik Jurij Srhoi, poleg delegatk in delegatov skupščine pa še nekateri sindikalni zaupniki in upokojeni sindikalisti.

  »Tovariši« sindikalisti, kot je navzoče pozdravil novoizvoljeni predsednik SDPZ, so po njegovem tisti, s katerimi se boriš za dobro tistih, ki potrebujejo sindikat. Poudaril je pomen povezanosti in solidarnosti, ki dajeta sindikatu moč. »Ko sindikatu enkrat pojenja moč, takrat dobi kapital še večji zagon,« je bil jasen Prohan in pozval k boju za boljši jutri.

  Robert Sever je poudaril, da je bilo do sedaj sodelovanje SDPZ in združenja, ki ga vodi, zgledno, in priznal, da so tudi vzponi in padci. Povedal je, da so se trenutna pogajanja znašla na mrtvi točki, ker so delodajalci prepričani, da je bil dosežen maksimum, a vendar nekaj manevrskega prostora še obstaja, zato upa, da bo dogovor vendarle mogoč. Problem je plačilo voznikov, ki opravljajo težko delo predvsem zaradi narave dela, odsotnosti od doma in psihičnih pritiskov. V panogi cestnega transporta je po njegovih besedah konjunktura, že nekaj let dosega rekorde. Do dogovora med cestnimi in transportnimi podjetji je še zelo daleč, je prepričan Sever, žalosti pa ga, da na obrtni zbornici ne želijo slišati, da bi se sestali s sindikati.

  Po slovesni podelitvi priznanj SDPZ (v okviru) je bila tudi priložnost za slovo od donedavnega dolgoletnega predsednika SDPZ Srečka Lorenčaka. Zahvalni govor z dobrimi željami mu je vidno s težkim srcem prebrala njegova dolgoletna sindikalna kolegica Klementa Luketa. Spomnila je, da njegova naloga, ki jo je nastopil leta 2000, ni bila lahka, saj ta sindikat združuje različne dejavnosti in raznolike interese, Lorenčak pa je kot neprofesionalni predsednik ostal na čelu sindikata tudi v svojem podjetju. Bilo je veliko težav pa tudi prijetnih trenutkov in druženj. Vse to je Lorenčaka oblikovalo v še bolj zagrizenega in odločnega sindikalista, je poudarila in ga pozvala, naj kolegom tudi po odhodu pomaga s svojimi dolgoletnimi izkušnjami.

  V zahvalo je Lorenčak povedal, da se bo še naprej trudil še kakšno malenkost dodati sindikalnemu boju. Za to, da si dober sindikalist, po njegovem ni dovolj samo želja, ampak moraš imeti v sebi silo, ki te žene preko individualnega in sebičnega delovanja v dobro vseh delavcev. Zahvalil se je vsem za sodelovanje in podporo.

  Uspešna skupščina in prijetna slovesnost sta se nadaljevali z druženjem.

   

  Mojca Matoz