Napovedana stavka na Pošti

 • Napovedana stavka na Pošti

  Napovedana stavka na Pošti

  Spoštovani člani SDPZ Pošte Slovenije!

   Po tem, ko smo skupaj izvedli glasovanje o tem, ali podpreti dogovor, ki je bil rezultat pogajanj obeh sindikatov in poslovodstva, ali se odločiti za stavko, ste se večinsko odločili za ostrejši korak. Pred nami je bila torej odločitev, da delodajalcu napovemo stavko in zahtevamo za zaposlene bolje in več!

  Po oblikovanju stavkovnih zahtev, ki ste jih s svojimi pripombami pomagali izluščiti iz množice različnih idej za izboljšanje delovnih razmer, smo v sredo, 6.2.2019 tako delodajalca Pošto Slovenije in IPPS, kot tudi predstavnike lastnika in širšo javnost obvestili o datumu stavke in o stavkovnih zahtevah. Javno smo, skupaj s sindikatom SPD predstavili stanje pri delodajalcu in tudi naše zahteve, s katerimi želimo pripomoči, da bi se le-to izboljšalo.

  Ključna zahteva našega sindikata je zagotovitev zadostnega števila zaposlenih. To naj se doseže s pravočasnim nadomeščanjem odhajajočih, z zadostno kadrovsko pokritostjo delovnih mest, z delujočim sistemom rezerv. Nove sodelavce bomo privabili samo v primeru, da bodo delovne razmere varne in zdrave, delo pa pošteno plačano. Zato je naša zahteva povrnitev regresa na 70% povprečne plače v RS, 100% povračilo potnih stroškov, uskladitev plač z življenjskimi stroški, pravičnejša odmera dodatkov,… Poleg tega zahtevamo ureditev delovnih prostorov in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Naša naslednja zahteva se tiče delovnega časa, vztrajamo, da je treba jasno razmejiti med neenakomerno razporeditvijo delovnega časa in nadurami, predvsem pa storiti vse, da bo delovni čas zaposlenega predvidljiv. Prevečkrat se zgodi, da prideš v službo, pa ne veš, kdaj boš šel lahko domov k svoji družini…

  Skupaj s sindikatom SPD smo predvideli datum stavke, ki je 19.2.2019. Na kakšen način se bo stavkalo, če o do stavke prišlo, boste vsi obveščeni sproti. Najpomembneje je, da se vsi zavedamo, da je delodajalcu potrebno dopovedati, da so razmere resne in da so spremembe nujne! Stavka lahko vsak, ne glede na članstvo v sindikatu, saj zaostrujemo socialni dialog zato, da bo bolje vsem zaposlenim na Pošti!

  Sindikalni predstavniki bomo storili vse, da dosežemo čim boljši dogovor, pri tem pa potrebujemo podporo vseh vas! Pogajali se bomo in skušali najti najboljšo rešitev. V kolikor bo prišlo do ustreznega dogovora, bo stavka preklicana. Če pa do nje, kljub prizadevanjem pride, vas bomo sproti in pravočasno obveščali o načinu in obsegu stavke. Ves čas je potrebno skrbeti, da se izvajajo storitve v obsegu, ki je nujen, prav tako moramo vsi skrbeti za to, da se delodajalcu ne povzroča namenska škoda.

  Prosimo torej, da se v naslednjih dneh in tednih obveščate med sabo, da se obračate na sindikalne zaupnike po informacije, za natančnejša navodila pa spremljajte  na tej strani.

  Vaš SDPZ