Naj bo “zelena” izbira pravična tudi za delavke in delavce – SDPZ ob Evropskem tednu mobilnosti

 • Naj bo “zelena” izbira pravična tudi za delavke in delavce – SDPZ ob Evropskem tednu mobilnosti

  Naj bo “zelena” izbira pravična tudi za delavke in delavce – SDPZ ob Evropskem tednu mobilnosti

  V tednu od 16.9. do 22.9. poteka največja mednarodna akcija spodbujanja trajnostne mobilnosti, Evropski teden mobilnosti (ETM).

  Vsi, ki se na delo in z dela vozite, boste ta teden še posebej spodbujeni, da izberete bolj zdrave in ekološke oblike prihoda na delo.

  V marsikaterem mestu bodo potekale akcije spodbujanja hoje, uporabe kolesa, javnega prevoza.

  Kjer bodo deli mest zaprti za osebne avtomobile, pa bodo te akcije povzročile tudi nekaj slabe volje, saj bodo od vseh nas zahtevale prilagajanje ali pa nas postavile v dolgo kolono čakajočih avtomobilov.

  Akcije, kot je ta, širijo sporočilo, da lahko s hojo, kolesarjenjem in uporabo javnega prevoza skupaj naredimo veliko za bolj »zeleno« prihodnost in višjo kakovost življenja.

  Sindikat delavcev prometa in zvez, del Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (SDPZ-ZSSS) pa pri tem poudarja, da ni dovolj zgolj pritiskati na vest voznikov avtomobilov, temveč je prvi predpogoj za »zeleno izbiro« obstoj funkcionalnega, hitrega in cenovno dostopnega javnega prevoza. Zavzemamo se za večja vlaganja v infrastrukturo, za boljši dostop do javnega prevoza, ki mora biti cenovno dostopen in učinkovit.

  Le tako bo lahko javni prevoz realna izbira vsem delavcem in delavkam.

  Pri SDPZ opozarjamo tudi na socialni vidik zaposlenih pri zagotavljanju javnega prevoza.

  Večji poudarek javnemu prevozu namreč  izpostavi tudi vprašanje, v kakšnih razmerah delajo vozniki avtobusov, kombijev, ki opravljajo občasne prevoze ipd.

  Dolgi delovniki in sistematične kršitve so realnost, s katero se bo potrebno soočiti.

  Iskrena želja države spodbuditi javni prevoz naj se kaže tudi v trudu za vzpostavitev zdravih in varnih delovnih razmer za voznike!

  Le tako bo »zelena« izbira tudi izbira, ki bo pravična za delavce in delavke.

  Saška Kiara Kumer, univ. dipl. prav., generalna sekretarka SDPZ