Javni poziv za zagotovitev osnovnih standardov za voznike tovornjakov, ki čakajo na mejah

 • Javni poziv za zagotovitev osnovnih standardov za voznike tovornjakov, ki čakajo na mejah

  Javni poziv za zagotovitev osnovnih standardov za voznike tovornjakov, ki čakajo na mejah

  Spoštovani!

  V zadnjih dneh spremljamo zaostrovanje varnostnih razmer, povezanih z ukrepi za zajezitev širjenja okužbe z virusom Covid-19.

  Od včeraj se izvaja nadzor nad mejo z Italijo, za vse potnike, ki želijo preiti italijansko slovensko mejo, mejo je zaprla tudi Hrvaška. NIJZ je objavil splošna navodila za vse prebivalce, ki prihajajo iz območij z izbruhom coronavirusa oziroma so bili v stiku z nekom, ki je na takih območjih pred nedavnim bil. Vsi ti ukrepi pa so neučinkoviti, dokler nikakršne tovrstne omejitve ne veljajo za tiste, ki so zaposleni v tovornem prometu. Naši vozniki tovornjakov še vedno opravljajo vožnje v Italijo in iz nje, vse za zaščito gospodarskih interesov države in delodajalcev. Pri tem ponekod niso zagotovljeni niti najnujnejši varnostni ukrepi (zaščitna sredstva), vozniki pa tudi nimajo možnosti samoizolacije, odmore in počitke opravljajo na postajališčih.

  Sedaj, ko se dogaja poostrena kontrola na mejah, pa so na milost in nemilost prepuščeni čakanju v kilometrskih kolonah. Pozivamo vse pristojne, naj NEMUDOMA zagotovijo našim državljanom in vsem ostalim, ki so ujeti v kolonah, vsaj osnovne življenja vredne pogoje. Nujno je, da se voznikom zagotovi opravljanje osnovnih življenjskih potreb, da se jim zagotovi uporaba sanitarij, omogoči dostop do vode in hrane in seveda, da se odločimo, ali mislimo resno z omejitvijo prehajanja italijanske meje. Vozniki (in prevozniki) se v tem trenutku počutijo povsem prepuščene samemu sebi in primežu gospodarskih interesov. Gre pa za ljudi, ki ravno tako lahko zbolijo, kot vsi ostali! Bomo res dovolili, da se jih sili izpostavljati zdravje in življenje sebe in svojih bližnjih, da ohranimo (domnevno) neokrnjen tovorni promet, tudi za tovor, ki ni nujen.

  Zahtevamo takojšnje ukrepanje!

  Saška Kiara Kumer, univ. dipl. prav., generalna sekretarka SDPZ

  Emil Prohan, predsednik SDPZ