‘Dialog lahko oblikuje prihodnost mestnega javnega prevoza’, Sofija, Bolgarija

  • ‘Dialog lahko oblikuje prihodnost mestnega javnega prevoza’, Sofija, Bolgarija

    ‘Dialog lahko oblikuje prihodnost mestnega javnega prevoza’, Sofija, Bolgarija

    European Transport Workers je evropska povezava sindikatov, ki združujejo sindikate v panogi delavcev prometa in zvez. V pričetku oktobra so skupaj z organizacijo delodajalskih združenj, UITP in Evropsko Akademijo za okolju prijazni prevoz, organizirali delavnico z naslovom ‘Dialog lahko oblikuje prihodnost mestnega javnega prevoza’, v Sofiji, Bolgarija.

    Delavnice se je udeležilo osem predstavnikov iz Slovenije, štirje predstavniki delodajalcev ter štirje predstavniki delojemalcev, od tega dva zastopnika Sindikata delavcev prometa in zvez. Emil Prohan in Saška Kiara Kumer sta na srečanju predstavila problematiko javnega prevoza v Sloveniji, hkrati pa se seznanila tudi z izzivi, s katerimi se soočajo drugod po Evropi. Kot so sogovorniki družno ugotovili, se povsod soočajo s pomanjkanjem delovne sile v prevozništvu, ki je posledica nestimulativnega plačila in neugodnih pogojev dela, predvsem delovnega časa. Je pa bilo skozi primerjave ugotovljeno, da imamo v Sloveniji zelo specifično situacijo, saj je običajna praksa v tujini ločitev mestnega potniškega prometa in prevozov v turistične namene. Posledično tako za voznike ne velja Uredba 561/06, ki je po svojem namenu bila sklenjena za zaščito delovnega časa in počitkov voznikov v tovornem prometu oziroma voznikov na daljših relacijah. Pri nas vozniki avtobusov večinsko opravljajo vse vrste prevozov, posledično pa se sedaj zanje uporabljajo (zaradi Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih- ZDCOPMD) določila Uredbe 561/06, vključno z razumevanjem izključitve počitkov iz delovnega časa. Evropska praksa je pri razumevanju počitkov in odmorov bistveno drugačna, evropska združenja pa so nam posledično ponudila pomoč pri urejanju tega vprašanja na domačih tleh. Izmenjavo dobrih praks smo zato v Sindikatu delavcev primeta in zvez ocenili kot izredno pozitivno. Predsednik evropske povezave sindikatov, Alain Sutour pa nam je že obljubil, da na naše povabilo obišče Slovenijo in nam predstavi evropsko sindikalno delovanje.