Člani Sindikata delavcev prometa in zvez! Ste si že zabeležili datum našega srečanja, 8.9.2018?