Nezgodno zavarovanje

Nezgodno zavarovanje

V upanju, da se nam nikoli ne zgodi, vseeno razmišljamo o posledicah nezgod za nas in za naše bližnje.

Člani sindikata smo zavarovani za primer smrti zaradi nezgode, trajne invalidnosti in smrti zaradi bolezni.
Ko do nezgode pride, se obrnite na nas (kontakt) ali na Mojco Koželj Cizej, pri Zavarovalni družbi Adriatic Slovenica d.d. PE Celje, oddelek nezgodnih zavarovanj, 03 425 35 22.